Вопрос думе


Задай вопрос!
Город | О Даугавпилсе | Городская инфраструктура » | Улицы и трафик

Улицы и трафик

Pilsētas transporta infrastruktūra

            Ielu infrastruktūra

Pilsētas transporta infrastruktūra ir viens no svarīgākajiem pilsētas infrastruktūras elementiem, kas nodrošina pilsētas pastāvēšanu un dzīvotspēju. Pēdējos gados transporta problēmas ir kļuvušas daudz lielākas, sakarā ar straujo automašīnu skaita, īpaši privātā

autotransporta, palielināšanos. Ielu tīkls pilsētā ir ļoti sarežģīts, jo pilsētu vairākos virzienos sadala dzelzceļa līnijas (TEN-T), bet atsevišķu pilsētas rajonu savienojumi nav nodrošināti. Līdz ar to viens no svarīgākajiem transporta infrastruktūras projektiem ir jaunu ceļu autotransporta mezglu (pārvadu) būvniecība, kas nodrošinās drošu satiksmi pilsētā, pilsētas infrastruktūras (maģistrālo ielu) sasaisti ar TEN- T, samazinās pieaugošo dzelzceļa kravu transporta negatīvo ietekmi uz pilsētas transporta sistēmu, kā arī nodrošinās pilsētas rajonu savstarpējo sasaisti. Autotransporta mezglu risinājumi tiek noteikti pilsētas teritorijas plānojumā - skat. kartogrāfisko  pielikumu Nr.2.

Autostāvvietas

Vēl viena pilsētas infrastruktūras problēma ir publisko autostāvvietu trūkums, īpaši pilsētas centrālajā daļā. Lielā mērā tas ir saistīts ar šaurajām ielām vēsturiskajā centrā, kurā arī galvenokārt koncentrēti visi sabiedriskie un publiskie pārvaldes objekti. Dotos jautājumus paredzēts risināt arī ar privāto uzņēmēju līdzdalību.

 

16.attēls
Autotransporta skaits
Daugavpilī (kravas, 
autobusi, vieglās)

 

 

 

 

 

 

Avots: Avots: Centrālās statistikas pārvaldes dati

Pilsētas transporta infrastruktūra

            Ielu infrastruktūra

Pilsētas transporta infrastruktūra ir viens no svarīgākajiem pilsētas infrastruktūras elementiem, kas nodrošina pilsētas pastāvēšanu un dzīvotspēju. Pēdējos gados transporta problēmas ir kļuvušas daudz lielākas, sakarā ar straujo automašīnu skaita, īpaši privātā

autotransporta, palielināšanos. Ielu tīkls pilsētā ir ļoti sarežģīts, jo pilsētu vairākos virzienos sadala dzelzceļa līnijas (TEN-T), bet atsevišķu pilsētas rajonu savienojumi nav nodrošināti. Līdz ar to viens no svarīgākajiem transporta infrastruktūras projektiem ir jaunu ceļu autotransporta mezglu (pārvadu) būvniecība, kas nodrošinās drošu satiksmi pilsētā, pilsētas infrastruktūras (maģistrālo ielu) sasaisti ar TEN- T, samazinās pieaugošo dzelzceļa kravu transporta negatīvo ietekmi uz pilsētas transporta sistēmu, kā arī nodrošinās pilsētas rajonu savstarpējo sasaisti. Autotransporta mezglu risinājumi tiek noteikti pilsētas teritorijas plānojumā - skat. kartogrāfisko  pielikumu Nr.2.

Autostāvvietas

Vēl viena pilsētas infrastruktūras problēma ir publisko autostāvvietu trūkums, īpaši pilsētas centrālajā daļā. Lielā mērā tas ir saistīts ar šaurajām ielām vēsturiskajā centrā, kurā arī galvenokārt koncentrēti visi sabiedriskie un publiskie pārvaldes objekti. Dotos jautājumus paredzēts risināt arī ar privāto uzņēmēju līdzdalību.

 

Autotransporta skaits Daugavpilī (kravas, autobusi, vieglās) (Centrālās statistikas pārvaldes dati) 

Veloceliņi

Pilsētā līdz šim nav plānoti un izbūvēti veloceliņi, kas pieaugošā autotransporta situācijā, daudzo augstāko mācību iestāžu koncentrācijas apstākļos un aizvien pieaugošā velo tūrisma popularitātes pieauguma situācijā būtu ļoti nepieciešami. Dotā programma un teritorijas plānojums paredz uzsākt plānošanu un veloceliņu izbūvi. 

Daugavpilī nav attīstīts veloceliņu tīkls, lai gan teritorijas plānojumā ir sniegti priekšlikumi tā izveidei un sasaistei ar EIROVELO tīklu. Ņemot vērā, ka pilsētā ir daudz studentu un pilsētas nomalēs atrodas vasarnīcu rajoni, ir lietderīgi izveidot veloceliņu tīklu pilsētā.

 

Veloceliņi

Pilsētā līdz šim nav plānoti un izbūvēti veloceliņi, kas pieaugošā autotransporta situācijā, daudzo augstāko mācību iestāžu koncentrācijas apstākļos un aizvien pieaugošā velo tūrisma popularitātes pieauguma situācijā būtu ļoti nepieciešami. Dotā programma un teritorijas plānojums paredz uzsākt plānošanu un veloceliņu izbūvi. 

Daugavpilī nav attīstīts veloceliņu tīkls, lai gan teritorijas plānojumā ir sniegti priekšlikumi tā izveidei un sasaistei ar EIROVELO tīklu. Ņemot vērā, ka pilsētā ir daudz studentu un pilsētas nomalēs atrodas vasarnīcu rajoni, ir lietderīgi izveidot veloceliņu tīklu pilsētā.