Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID DŪ-2017/5
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Attached document 4 Document
Attached document 5 Document
Contact Kontaktpersonas:
par iepirkuma norisi – iepirkumu speciāliste Svetlana Romāne, tālrunis 65447815, fakss 65425547, e-pasts: svetlana.romane@daugavpils.udens.lv;
par iepirkuma priekšmetu – Ūdensgūtnes un ūdens atīrīšanas iekārtu Ūdensapgādes un kanalizāc
Publicated 2017-01-31
Submission due date 2017-02-20
Purchase status Finished
Winner sk. dokumentā

Back