Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID L2016/09
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Attached document 4 Document
Contact Kontaktpersona: vecākā iepirkumu speciāliste Svetlana Pankeviča, tālr.: 654 57654, fakss: 65457652 e-pasts: svetlana.pankevica@labiekartosana.lv, tehniskajos jautājumos: Dārzkopības iecirkņa darbu vadītājs Jurijs Jevsikovs, tālr.:65420852, 29964079.
Publicated 2016-03-04
Submission due date 2016-03-16
Purchase status Finished
Winner sk. dokumentā

Back