Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID .L2016/06
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Attached document 4 Document
Contact Kontaktpersona: vecākā iepirkumu speciāliste Svetlana Pankeviča, tālr.: 654 57654, fakss: 65457652, e-pasts: svetlana.pankevica@labiekartosana.lv, tehniskajos jautājumos: Būvdarbu iecirkņa projektu vadītājs Antons Rudzinskis, tālr.: 65420852, 29406407, e-
Publicated 2016-02-17
Submission due date 2016-02-29
Purchase status Finished
Winner sk. dokumentā

Back