Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID L2016/01
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Attached document 4 Document
Attached document 5 Document
Attached document 6 Document
Attached document 7 Document
Attached document 8 Document
Contact Kontaktpersona: vecākā iepirkumu speciāliste Svetlana Pankeviča, tālr.: 654 57654, fakss: 65457652 e-pasts: svetlana.pankevica@labiekartosana.lv, tehniskajos jautājumos pamatdarbības iecirkņa darbu vadītājs Vitālijs Bērziņš, tālr.:20383310.
Publicated 2016-01-15
Submission due date 2016-01-26
Purchase status Finished
Winner SIA `LG HOLZ`

Back