Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID DPD 2015/109
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Attached document 4 Document
Contact Kontaktpersona ar specifikāciju saistītos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Īpašuma departamenta Īpašuma reģistrācijas un zemes nodaļas Īpašuma reģistrācijas un uzskaites sektora vadītāja Jūlija Kleščinska, tālr.65404350, e-pasts: jūlija.klescinska@da
Publicated 2015-09-07
Submission due date 2015-09-18
Purchase status Finished
Winner SIA `Geo Forest`, SIA `LatTopo`, 3) pašnodarbinātais sertificētais mērnieks Sergejs Kovaļovs

Back