Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID DPD 2014/59
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Attached document 4 Document
Contact Kontaktpersona ar specifikāciju saistītos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Vispārējās nodaļas darbu rīkotāja saimnieciskajos jautājumos Olga Plēpe, tālr. 29185713, e-pasts: olga.plepe@daugavpils.lv.
Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavpils
Publicated 2015-01-21
Submission due date 2015-02-03
Purchase status Finished
Winner SIA `TETRA-PLUS RD`

Back