Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID DPD 2014/55
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Contact Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Iekšējās inspekcijas nodaļas jurists Jurijs Bārtuls, tālr.: 654 04320, e-pasts: jurijs.bartuls@daugavpils.lv.
Kontaktpersona ar specifikāciju saistītos jautājumos: Daugavpils pilsētas dome
Publicated 2014-11-21
Submission due date 2014-12-03
Purchase status Finished
Winner SIA `Latvijas roze`
Contract price 191,50 EUR

Back