Question for city council

"  "

Ask question!




Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID DPD 2014/54
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Contact Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Iekšējās inspekcijas nodaļas jurists Jurijs Bārtuls, tālr.: 65404320, e-pasts: jurijs.bartuls@daugavpils.lv.
Kontaktpersona ar specifikāciju saistītajos jautājumos: Daugavpils pilsēta
Publicated 2014-11-14
Submission due date 2014-12-01
Purchase status Canceled

Back