Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID DPD 2011/15
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Contact 1.4. Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Iekšējās inspekcijas nodaļas jurists Jurijs Bārtuls, tālr.: 654 04320, e-pasts: jurijs.bartuls@daugavpils.lv
1.5. Kontaktpersona ar specifikāciju saistītajos jautājumos: Daugavpils pi
Publicated 2011-05-25
Submission due date 2011-05-30
Purchase status Finished
Winner Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GMG Bowling", 40003963839
Contract price 4098.36 Valū

Back