Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID DPD 2014/41
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Attached document 4 Document
Attached document 5 Document
Contact Daugavpils pilsētas domes Īpašuma departamenta Īpašuma reģistrācijas un zemes nodaļas Īpašuma reģistrācijas un uzskaites sektora vadītāja Jūlija Kleščinska, tālr.65404350, e-pasts: jūlija.klescinska@daugavpils.lv.
Kontaktpersona juridiskajos jautājumos:
Publicated 2014-08-04
Submission due date 2014-08-15
Purchase status Finished
Winner Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Contract price 41999 Valūta: E

Back