Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID DPD 2014/33
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Attached document 4 Document
Contact Kontaktpersona ar specifikāciju saistītos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vecākais teritorijas plānotājs Sergejs Trošimovs, tālr. 65457163, e-pasts: sergejs.trosimovs@daugavpils.lv.
Kontaktpersona ju
Publicated 2014-07-07
Submission due date 2014-07-18
Purchase status Finished
Winner SIA „Geo Forest”
Contract price 2702,00 EUR bez

Back