Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID DPD 2014/28
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Attached document 4 Document
Contact 1.4. Kontaktpersona ar specifikāciju saistītos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Īpašuma departamenta Īpašuma reģistrācijas un zemes nodaļas Īpašuma reģistrācijas un uzskaites sektora vadītāja Jūlija Kleščinska, tālr.65404350, e-pasts: jūlija.klescins
Publicated 2014-06-17
Submission due date 2014-07-03
Purchase status Canceled

Back