Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID DPD 2014/25
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Attached document 4 Document
Attached document 5 Document
Attached document 6 Document
Contact Kontaktpersona ar specifikāciju saistītos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja Inta Ruskule, tālr. 65407784, 26187086, e-pasts: inta.ruskule@daugavpils.lv.
Kontaktpersona jur
Publicated 2014-06-06
Submission due date 2014-06-18
Purchase status Finished
Winner SIA „Geo Forest”

Back