Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID DPD 2014/14
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Attached document 4 Document
Attached document 5 Document
Contact Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas jurists Jurijs Bārtuls, tālr.: 65404320, e-pasts: jurijs.bartuls@daugavpils.lv;
Kontaktpersonas tehniskajos jautājumos: Pilsētas apbū
Publicated 2014-03-28
Submission due date 2014-04-09
Purchase status Finished
Winner SIA „Latgales KS”

Back