Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID DPD 2014/03
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Attached document 4 Document
Contact 1.4. Kontaktpersona ar specifikāciju saistītos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Vispārējās nodaļas darbu rīkotāja saimnieciskos jautājumos Olga Plēpe, tālr. 29185713, e-pasts: olga.plepe@daugavpils.lv.
1.5. Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Da
Publicated 2014-01-17
Submission due date 2014-01-29
Purchase status Finished
Winner "TETRA-PLUS RD"
Contract price 10272.41 Valūta

Back