Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID DPD 2013/33
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Contact Kontaktpersona ar specifikāciju saistītos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Vispārējās nodaļas darbu rīkotāja saimnieciskos jautājumos Olga Plēpe, tālr. 29185713, e-pasts: olga.plepe@daugavpils.lv.
Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavpils
Publicated 2013-12-20
Submission due date 2014-01-08
Purchase status Canceled

Back