Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

Purchase title Saimniecības preču piegāde Daugavpils pilsētas domei 2014.gadā
ID DPD 2013/34
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Attached document 4 Document
Attached document 5 Document
Contact Kontaktpersona ar specifikāciju saistītos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Vispārējās nodaļas darbu rīkotāja saimnieciskos jautājumos Olga Plēpe, tālr. 29185713, e-pasts: olga.plepe@daugavpils.lv.
Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavpils
Publicated 2013-12-16
Submission due date 2014-01-06
Purchase status Finished
Winner SIA JUNONA A
Contract price 7089,27 EUR

Back