Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

Purchase title Būvuzraudzība ielu rekonstrukcijas būvdarbiem projekta „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība” ietvaros, 1.kārta
ID DPD 2013/27 ERAF
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Contact 1.3. Kontaktpersona: Anatolijs Kriviņš (tālr.65476798, anatolijs.krivins@daugavpils.lv)
Publicated 2013-10-22
Submission due date 2013-11-04
Purchase status Finished
Winner SIA “Geo Consultants”
Contract price LVL 13333,00

Back