Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID DPD 2013/19
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Contact 1.4. Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Administratīvās pārkāpumu lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Purvina, tālr.: 65404372, e-pasts: ilona.purvina@daugavpils.lv.
1.5. Kontaktpersona ar specifikācij
Publicated 2013-05-24
Submission due date 2013-06-03
Purchase status Finished
Winner SIA “JAUNSVENTES MUIŽA”
Contract price 2479.34 Valūta:

Back