Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

Purchase title Herpetokultūru aprīkojuma un tā uzstādīšanas iepirkums LIFE-Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239 „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” ēkas iekārtošanai
ID Latgales Zoodārzs 2013/2 LIFE-HerpetoLatvia
Purchase subject Herpetokultūru aprīkojuma un tā uzstādīšanas
Attached document 1 Document
Contact Kontaktpersona: "Latgales Zoodārzs" Daugavpils pašvaldības budžeta iestādes vadītājs,
iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Mihails Pupiņš
Tālruņa numurs: +37129621191
Faksa numurs: 65426789
E-pasta adrese: eco@apollo.lv
Publicated 2013-05-15
Submission due date 2013-05-30
Purchase status Active

Back