Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID DPD 2013/16
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Contact 1.5. Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Iekšējās inspekcijas nodaļas jurists Jurijs Bārtuls, tālr.: 65404320, e-pasts: jurijs.bartuls@daugavpils.lv.
1.6. Kontaktpersona tehniskajos un ar specifikāciju saistītajos jautājumo
Publicated 2013-04-30
Submission due date 2013-05-15
Purchase status Finished
Winner SIA "LATINSOFT"
Contract price 12728.3 Valūta:

Back