Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID DPD 2013/12
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Attached document 4 Document
Contact Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Iekšējās inspekcijas nodaļas jurists Jurijs Bārtuls, tālr.: 65404320, e-pasts: jurijs.bartuls@daugavpils.lv, Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas juriste Olga St
Publicated 2013-04-24
Submission due date 2013-05-08
Purchase status Canceled

Back