Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID DPD 2013/14
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Contact Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Iekšējās inspekcijas nodaļas jurists Jurijs Bārtuls, tālr.: 654 04366, e-pasts: jurijs.bartuls@daugavpils.lv.
1.7. Kontaktpersona tehniskajos un ar specifikāciju saistītajos jautājumos: Da
Publicated 2013-04-23
Submission due date 2013-05-08
Purchase status Finished
Winner SIA "ZZ Dats"
Contract price 7000 Valūta: LV

Back