Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID DPD 2013/09
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Contact 1.7. Kontaktpersonas juridiskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Iekšējās inspekcijas nodaļas juriskonsulte Olga Strelkova, tālr.: 65404320, e-pasts: olga.strelkova@daugavpils.lv.
1.8. Kontaktpersona tehniskajos un ar specifikāciju saistītajos j
Publicated 2013-03-01
Submission due date 2013-03-12
Purchase status Finished
Winner SIA "VEITERS KORPORĀCIJA"
Contract price 4638 Valūta: LV

Back