Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

Purchase title Saimniecības preču piegāde Daugavpils pilsētas domei
ID Nr.DPD 2012/66
Purchase subject Saimniecības preču piegāde Daugavpils pilsētas domei
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Contact 1.4. Kontaktpersona ar specifikāciju saistītos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Vispārējās nodaļas darbu rīkotāja saimnieciskos jautājumos Olga Plēpe, tālr. 29185713.
1.5. Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Iekšējās in
Publicated 2012-12-10
Submission due date 2012-12-21
Purchase status Finished
Contract price 13000 Valūta: L

Back