Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID DPD 2012/60
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Contact 1.4. Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Iekšējās inspekcijas nodaļas juriskonsulte Olga Strelkova, tālr.: 65404320, e-pasts: olga.strelkova@daugavpils.lv.
1.5. Kontaktpersona ar specifikāciju saistītajos jautājumos: Daugavp
Publicated 2012-11-01
Submission due date 2012-11-12
Purchase status Finished
Winner SIA "JAUNSVENTES MUIŽA"
Contract price 4628.09 Valūta:

Back