Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID VPIP2012/5
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Contact Kontaktpersona juridiskajos jautājumos Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes juriste iepirkumu jautājumos Biruta Višņevska, tālr.: 65407423, biruta.visnevska@daugavpils.lv

Kontaktpersonas tehniskajos jautājumos Vispārējās un profesionālās i
Publicated 2012-06-18
Submission due date 2012-07-02
Purchase status Active

Back