Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID VPIP2012/3
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Attached document 4 Document
Attached document 5 Document
Contact Kontaktpersona juridiskajos jautājumos Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes juriste iepirkumu jautājumos Biruta Višņevska, tālr.: 65407423, fakss: 65407431, biruta.visnesvska@daugavpils.lv

Kontaktpersonas tehniskajos jautājumos Vispārējās u
Publicated 2012-06-15
Submission due date 2012-06-27
Purchase status Finished
Winner SIA „GLASKEK LATGALE” Reģ.Nr.41503031770
Contract price 41 910,05

Back