Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID L2018/06
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Attached document 4 Document
Attached document 5 Document
Contact iepirkumu speciālists Aleksandrs Birjukovs, tālr.: 654 57654, fakss: 65457652; e-pasts: aleksandrs.birjukovs@labiekartosana.lv, tehniskajos jautājumos: dārzkopības iecirkņa darbu vadītājs Jurijs Jevsikovs, tālr.:29964079.
Publicated 2018-02-13
Submission due date 2018-02-26
Purchase status Finished
Winner sk. dokumentā

Back