Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID L2017/23
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Contact iepirkumu speciālists Aleksandrs Birjukovs, tālr.: 654 57654, fakss: 65457652, e-pasts: aleksandrs.birjukovs@labiekartosana.lv, tehniskajos jautājumos: būvdarbu iecirkņa projektu vadītājs Antons Rudzinskis, tālr.: 29406407, e-pasts: antons.rudzin
Publicated 2017-10-05
Submission due date 2017-10-16
Purchase status Finished
Winner sk. dokumentā

Back