Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID L2017/15
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Contact Kontaktpersona par nolikuma nosacījumiem: iepirkumu speciālists Aleksandrs Birjukovs, tālr.: 654 57654, fakss: 65457652, e-pasts: iepirkumi@labiekartosana.lv; kontaktpersona tehniskajos jautājumos: elektroapgādes tehniķis Jevgeņijs Platkovs,
Publicated 2017-05-19
Submission due date 2017-05-30
Purchase status Finished
Winner sk. dokumentā

Back