Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID DŪ-2017/14
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Attached document 4 Document
Contact Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – Iepirkumu speciāliste Svetlana Romāne, tālrunis 65447815, fakss 65425547, e-pasts: kontakti@daugavpils.udens.lv
1.4. Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu - Kanalizācijas attīrīšanas iekārtu nodaļas vadītājs Pāvel
Publicated 2017-05-12
Submission due date 2017-06-12
Purchase status Finished
Winner Lietuvas SIA `Ekotakas`
Contract price EUR 44 000,00 b

Back