Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID DŪ-2017/13
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Contact Kontaktpersonas:
– par iepirkuma norisi - iepirkumu komisijas sekretāre Svetlana Romāne, tālrunis 654 07512, fakss 654 25547, e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv
– par iepirkuma priekšmetu – Tehniskās nodaļas vadītāja Jeļena Lapinska, tālrunis 6
Publicated 2017-05-03
Submission due date 2017-05-19
Purchase status Finished
Winner SIA `Ekolat`
Contract price 15665,00 euro b

Back