Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID DŪ-2017/10
Attached document 1 Document
Contact Kontaktpersonas:
– par iepirkuma norisi - iepirkumu komisijas sekretāre Svetlana Romāne, tālrunis 654 07512, fakss 654 25547, e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv
– par iepirkuma priekšmetu – Ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas vadītāja Olga
Publicated 2017-04-12
Submission due date 2017-04-24
Purchase status Finished
Winner SIA `Baltijas Energomontāža`
Contract price 26 000.00 EUR (

Back