Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID L2017/12
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Attached document 4 Document
Attached document 5 Document
Contact Kontaktpersona: iepirkumu speciālists Aleksandrs Birjukovs, tālr.: 654 57654, fakss: 65457652; e-pasts: iepirkumi@labiekartosana.lv, tehniskajos jautājumos: transporta iecirkņa vadītājs Renāts Jočis, tālr.:29452562.
Publicated 2017-02-28
Submission due date 2017-03-13
Purchase status Finished
Winner sk. dokumentā

Back