Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID DPD 2017/16
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Attached document 4 Document
Attached document 5 Document
Attached document 6 Document
Attached document 7 Document
Attached document 8 Document
Attached document 9 Document
Attached document 10 Document
Contact Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils cietokšņa 8. bastiona kreisā flanga kazemātu restaurācijai Nikolaja ielā 11, Daugavpilī
Publicated 2017-02-24
Submission due date 2017-02-24
Purchase status Finished without winner

Back