Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID L2017/8
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Attached document 4 Document
Contact Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos: iepirkumu speciālists Aleksandrs Birjukovs, tālr.: 65457654, fakss: 65457652, e-pasts: iepirkumi@labiekartosana.lv.
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Būvdarbu iecirkņa projektu vadītājs Antons Rudzinskis
Publicated 2017-02-14
Submission due date 2017-02-27
Purchase status Finished
Winner SIA `Grantum`

Back