Question for city council

"  "

Ask question!
Start page | Government purchases

Local government purchases, auctions, rental

ID L2016/21
Attached document 1 Document
Attached document 2 Document
Attached document 3 Document
Attached document 4 Document
Contact Kontaktpersona Aleksandrs Birjukovs
Tālruņa Nr. 65457654 (par iepirkuma nolikuma nosacījumiem)
Kontaktpersona Jevgeņijs Platkovs
Tālruņa Nr. 22001151 (Tehniskajos jautājumos)
Faksa Nr. 654-57652
e-pasta adrese iepirkumi@labiekartosana.lv
Publicated 2016-05-31
Submission due date 2016-06-13
Purchase status Finished
Winner sk. dokumentā

Back