Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Kultūra » | Baltkrievu kultūras centrs

Baltkrievu kultūras centrs

Baltkrievu kultūras centrs

 

Alejas iela 68-1A, Daugavpils-LV-5401, Daugavpils, LV-5410

Tālr./fakss 654-24695; grāmatvedis: 654-76797

Vadītājs Žanna Romanovska

e-pasts: cbk@inbox.lv

e-pasts  cbk@inbox.lv

Darba laiks: 10.00 - 18.00; svētdiena - 11.00 - 15.00

sestdiena - brīvdiena


  BKC tiek dibināts pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes lēmumu N242 no 25.03.1999.g. un ir pašvaldības budžeta kultūras iestāde. BKC ir patstāvīga juridiska persona, kas pakļauta Daugavpils pilsētas domei, tas darba koordināciju veic kultūras nodaļa. Pašlaik tas ir vienīgais BKC Latvijā.

BKC pamatfunkcijas, darbības formas 

  • Darba formu un metožu daudzveidība baltkrievu nacionālās kultūras saglabāšanā un attistīšanā, kā arī kultūras un tradīciju pārmantošanā.

  • Etniskā un estētiskā gaumes izkopšana, attīstot māksliniecisko pašdarbību.

  • Kultūras, izglītības un saimniecisko darbību veikšana, kurā nav pretrunā ar LR likumdošanu.

  • Baltkrievu tautas tradīciju, folkloras, valodas saglabāšana Latvijā.

  • Sadarbošanas ar juridiskām un fiziskām personām Latvijā, Baltkrievijā, kā arī citas valstīs.

    Darbojas vokālais ansamblis "Kupaļinka" un jauniešu vokālais ansamblis.