Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

09-12-2011

Par datu iekļaušanu Pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstā


Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības Vienošanās par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu

Informācija par vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanas nosacījumiem

Dokumentu saraksts, kas Vienošanās ietvaros apliecina ieceļošanas mērķi pierobežas teritorijā

О внесении данных в список жителей приграничных территорий. ИНФОРМАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Biežāk uzdodamie jautājumi

Saskaņā ar Latvijas Republikas 28.10.2010. likumu "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu", Daugavpils pilsētas pašvaldība rudenī uzsāks iesniegumu pieņemšanu no pilsētas iedzīvotājiem par datu iekļaušanu Pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstā.

Iesniegumu pieņemšana tiks uzsākta 2011.gada 6.decembrī.

Cienījamie apmeklētāji,

iesniegumus par datu iekļaušanu Pierobežas teritoriju iedzīvotāju Sarakstā pilsētas bibliotēkās var iesniegt tikai pēc iepriekšējās pieteikšanās pa telefonu.

 Domes Informācijas birojs, 65404321

Iesnieguma veidlapa atrodama pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpils.lvVEIDLAPA  Iesniegums ir jāiesniedz personiski, uzrādot nepieciešamo dokumentu oriģinālus.

Lūgums iedzīvotājiem nākt uz dokumentu iesniegšanu jau ar aizpildītu veidlapu.

 


Adrese

Iestāde

Iesniegumu par iekļaušanu Pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstā pieņemšanas laiks

Tālrunis

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

K.Valdemāra ielā 1

Daugavpils pilsētas dome

 

65404321

 

8.00-18.00

 

11.00-17.00

 

8.00-13.00

 

11.00-17.00

 

8.00-16.00

-

Rīgas ielā 22a

Latgales Centrālā bibliotēka

 

65476345

-

 

15.00-19.00

 

11.00-15.00

-

 

11.00-15.00

 

11.00-16.00

18.Novembra ielā 161

Jaunbūves bibliotēka

 

65438173

-

 

13.00-17.00

 

13.00-17.00

-

-

 

11.00-15.00

Komunālā ielā 2

Pārdaugavas bibliotēka

 

65423339

-

11.00-13.00

15.00-17.00

11.00-13.00

15.00-17.00

-

-

 

11.00-15.00

Lauska ielā 16

Ceriņu bibliotēka

 

 

65430660

-

 

13.00-17.00

 

13.00-17.00

-

-

 

11.00-15.00

Minskas ielā 1

Piekrastes bibliotēka

 

 

65430311

-

 

13.00-17.00

 

13.00-17.00

-

-

 

11.00-15.00

Gaismas ielā 9

Ruģeļu bibliotēka

 

 

65455648

-

11.00-13.00

15.00-17.00

11.00-13.00

15.00-17.00

-

-

 

11.00-15.00

 

Iesniegumus pilsētas bibliotēkās var iesniegt tikai pēc iepriekšējās pieteikšanās pa telefonu.

 

Nākamais saraksts tiks iesniegts 2012.gada martā. Iesniegumus pieņemsim domē līdz 16.03, bibliotēkās – līdz 17.03

Domes Informācijas birojs, 65404321

 

Daugavpils pilsētas Pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstā var būt iekļauti tikai tie Daugavpils pilsētā reģistrētie iedzīvotāji, kuri atbilst visām zemāk minētajām prasībām:

1. pēdējā gada laikā nepārtraukti dzīvo pierobežas teritorijā (ne tikai Daugavpilī, bet arī citās likuma pielikumā minētajās pašvaldībās:

Aglonas novada Aglonas, Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas pagasti;

Dagdas novada Dagdas pilsēta un Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu, Šķaunes pagasti;

Daugavpils novada Ambeļu, Biķernieku, Demenes, Kalkūnes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Tabores, Vecsalienas, Višķu pagasti;

Ilūkstes novada Šēderes pagasts;

Krāslavas novada Krāslavas pilsēta un Aulejas, Indras, Izvaltas, Kalniešu, Kaplavas, Kombuļu, Krāslavas, Piedrujas, Robežnieku, Skaistas, Ūdrīšu pagasti;

Ludzas novada - Briģu, Istras, Nirzas, Pildas, Rundēnu pagasti;

Rēzeknes novada Kaunatas pagasts;

Zilupes novada Zilupes pilsēta un Lauderu, Pasienes, Zaļesjes pagasti);

2. var ar dokumentu (izziņu) pamatot brauciena mērķi. Likums paredz šādus iespējamos brauciena mērķus:

a) regulāra piedalīšanās kultūras, izglītības, zinātniskos un sporta pasākumos, ko rīko Pušu valstu valsts pārvaldes institūcijas un iestādes, vai to organizēšana;

b) piederošs vai valdījumā esošs nekustamais īpašums;

c) radinieku apmeklēšana;

d) radinieku smaga slimība vai nāve;

e) radinieku apbedījuma vietu apmeklēšana;

f) medicīniskās palīdzības saņemšana;

g) piedalīšanās pasākumos, kas saistīti ar vietējām tradīcijām un reliģisku rituālu piekopšanu;

h) regulāru kontaktu īstenošana saimnieciskas darbības jomā bez tiesībām strādāt;

3. uzrāda derīgu ceļošanas dokumentu, kura derīguma termiņš ir ilgāks par pieprasītās vietējās pierobežas satiksmes atļaujas derīguma termiņu.

 

Sastādītos sarakstus Daugavpils pilsētas dome iesniegs Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldei, kura pēc pārbaudes nodos tos  Baltkrievijas ģenerālkonsulātam Daugavpilī.

 

Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas izsniegšana nav Daugavpils domes kompetencē. Minētās atļaujas izsniegs Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulāts Daugavpilī.

 

Svarīgi! Vietējās pierobežas satiksmes atļauja dod tiesības dokumentā norādītajā laikā vairākkārt ieceļot, izceļot un uzturēties vienīgi otrās Puses valsts pierobežas teritorijā.

Daugavpils iedzīvotāji ar šādu atļauju var uzturēties Baltkrievijas Republikā:

Verhņedvinskas rajona Bigosovo, Čapajeva, Sarjas, Osvejas, Kohanoviču, Belkovščinas ciemu Deputātu padomes, pilsēta - Verhņedvinska.

Mioru rajona Povjatjes, Perebrodjes, Dolginovo, Mioru, Novij Pogosta, Turkovo ciemu Deputātu padomes, pilsēta - Мiori.

Braslavas rajona Drujas, Pļusu, Slobodkas, Opsas, Daļokiju, Ahremovcu, Mežanu, Teterku, Vidzu ciemu Deputātu padomes, pilsēta - Braslava, ciemats - Vidzi.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils domes lietu pārvaldniece

Marina Isupova

65404337
Atpakaļ